Contact    Adresa

    Moldova MD-3736, s. Vorniceni, r-nul Straseni, Moldova

    Vinurile noastre sunt elaborate meticulos pentru a asigura excelența la lansare și

    pentru mulți ani după aceea.....

    Vinurile lui Vornic apar cu energie în tinerețe, prezentând fructe îndrăznețe și putere structurată.