BrandulNăscut dintr-un dor de plai
datina strămoșească și destin familiar vornicenean

V inul Vornic spune povestea unei familii cu tradiție. În continuarea acestei tradiții de familie, dar și a tradiției mult mai bogate și mai vechi a podgoriei noastre, vinăria Vornic este reprezentarea perfecta a așa-zisei lumi vechi a vinului si oamenilor.

Oamenilor cu sufletul curat, oamenilor buni, care încă mai știu să vorbească viei, ca acum 50 de ani, când îngrijeau – via lui Nicolae Grosu din brigada în s. Vorniceni. Nu s-a pierdut nimic din aceasta legătura magica. De vrei sa o simți, nu trebuie decât sa intri printre rânduri, sa întinzi mâinile si sa atingi frunzele si ciorchinii cu vârfurile degetelor. Vei auzi poezii, vei simți soarele zâmbind in înaltul cerului iar vântul iți va cânta povestea acestor locuri. Povestea care începe încă din zilele în care dealurile satului răsunau de cântec si veselie, de versuri meșteșugite si licori magice, toate închinate dragostei si dăruinței. Povestea nu începe cu noi. Începe cu o bucata de pământ, cu raze de soare și mâini bătătorite de truda, de vreme rea sau buna, de vânt sau ploaie. Noi doar o continuam. Adăugam fila cu fila, bob cu bob, picătura cu picătura.

N u putem să spunem povestea vinului fără să vorbim despre autor. Vorbim despre implicarea proprietarului Miron Vladimir Gheorghe ce a readus la viată povestea din inima codrilor care a tăinuit si a transmis din vechi timpuri o cultura a vitei-de-vie si a vinului.

Cu o experiența de 37 de ani in vinificație Vladimir Miron inima și creierul acestui proiect a dat naștere unei colecții de vinuri moderne, cu energie, fiecare dintre ele spunând câte-o poveste proaspătă de culoare roșie, albă sau roze.

Povestea vinului bun se scrie in familie...